buro


bezoekadres:
1ste middellandstraat 103
3021 bd rotterdam
nederland

postadres:
wallisweg 32 b
3027 gx rotterdam
nederland

e-mail adres:
info@tomaline.nl

telefoonnummer:
0031 (0) 10 245 70 95
mobiel telefoonnummer:
0031 (0)6 22 32 75 47

Wij maken gebouwen voor mensen die gebouwen laten leven, waarde geven en zich erbij betrokken voelen. Mensen die ruimtes nuttig willen gebruiken, op ruimtes willen vertrouwen en naar hun hand willen zetten. Die gebouwen hebben een kloek, grijpbaar en fijn voorkomen, mooi daglicht, duidelijke vertrouwelijke ruimtes en verhouden zich goed tot mensen en omgeving, zijn gericht op toekomst en passen bij mensen hun budget. Gebouwd in de stad en in het land met bewust gekozen materialen die solide en krachtig zijn, voor mensen die een omgeving willen creëren vol leven en mooiheid. En dat maken wij samen mèt deze mensen.