presentatie voor de hele zorgboerderij ‘de Buytenhof’
25 March 2014

Op zorgboerderij de Buytenhof staat een grote fruitloods. Wanneer er bijeenkomsten zijn of iets te vieren is wordt deze loods ingezet. Een goede plek dus voor een presentatie van het voorontwerp aan de zorggasten. Met onze opgedane ervaring op de Buytenhof bereiden wij een prettige presentatie voor met de hoop dat wij onze vaktermen zo ver mogelijk onder het tapijt hebben geschoven en een beeld kunnen weergeven dat beklijfd bij de zorggasten. De presentatie is kort en een document met plattegronden wordt aan iedereen uitgedeeld. Dat geeft houvast voor de zorggasten want ze kunnen nu zelf met elke dia hun eigen pagina omslaan. En dan komen de vragen los. Na eerst voorzichtig te vragen naar wat zij nog missen, weten sommige ook wel hoe dat dan nog past in het ontwerp. Met enkele twijfelaars zien ze het wel zitten een nieuw gebouw. Als wij na deze dag weer de Buytenhof bezoeken, dan komen zorggasten zelf naar je toe en infomeren of het gebouw al klaar is en andere zeer teruggetrokken mensen antwoorden heel enthousiast op je vragen. De zorggasten betrekken bij het proces is geslaagd.

inmeten samen met zorggasten ‘de Buytenhof’
15 November 2013

Bij het project zorgboerderij de Buytenhof gaan op een regenachtige dag twee zorggasten onderbegeleiding samen met de architect het erf inmeten voor de ontwerp tekeningen. In het begin zijn ze wat ontwennig maar na de afstund tussen de bomen, de schuur en het weiland te hebben te gemeten krijgen ze al gevoel voor de maten. De schuurhoogte weten de twee zorggasten op het oog wel in te schatten. Leuk is dat het na nameten nog klopt ook, op een halve meter na dan. Het is prettig om juist dit soort werkzaamheden met zorggasten uit te voeren. Ik kan me beter inleven in hun werkomgeving en zij krijgen beter gevoel van het project dan wanneer zij afzijdig blijven.

milieucoach certificaat uit handen van wethouder
9 February 2013
milieucoach_certificaten

foto: rotterdam.nl
Na drie zeer geslaagde bijeenkomsten is er een afsluitende zaterdag vol met workshops, deelnemerspresentaties en uitreiking van de milieucoach certificaten door de Rotterdamse wethouder Duurzaamheid, Alexandra van Huffelen. Het hele evenement vindt plaats bij the HUB Rotterdam, een passende lokatie voor inspiratie en veranderingen in de wereld.

plattegrond sessie ‘Impact HUB Rotterdam’
10 January 2014
027 IHH Impact HUB workshop

Omdat de Impact HUB Rotterdam haar leden een stem wilt geven in de ontwikkeling van haar indelingsplan van haar nieuw te huren locatie, vraagt zij ons om dit te realiseren. Wij stellen drie rondes voor van een werksessie waar wij de leden eerst laten bedenken wat zij ideaal vinden in een droom Impact HUB Rotterdam. De onderwerpen moeten ze in een tweede ronden plaatsen in de leeg gemaakte plattegrondtekening. Als laatst worden alle plattegronden naast elkaar gelegd, gepresenteerd en gezamenlijk op waarde bepaald. De verschillende gedachten van de leden zijn nu inzichtelijk geworden. Overeenkomsten en onverenigbare gedachten kunnen zo gescheiden worden en de uitkomst als fundament dienen voor het indelingsplan.

werknemers workshop voor ‘de Buytenhof’
10 September 2013
workshop de werknemers van de Buytenhof

In de schets en voorontwerp fase van project zorgboerderij ‘de Buytenhof’ wordt een workshop georganiseerd door tomaline. De workshop is voor de medewerkers die in het nieuwe gebouw werkzaam zullen zijn. Op een avond, na werktijd, wordt op een ontspannen manier de status van het ontwerp toegelicht. Daarna worden in twee werksessies de belangen van elke medewerker boven water gehaald. Gezamelijk worden waardes aan ieders belang toegekend. Zo kunnen in een zeer korte tijd knelpunten in de dagelijkse werkgang opgespoord worden en kan een gezamenlijk overleg plaats vinden zonder te verzanden in lange discussies. Aan het eind van de avond weet iedereen welke punten prioriteit hebben en dus over welke thema’s de ontwerp oplossingen gaan. Dit geeft de mederwerkers de mogelijkhied dicht bij het ontwerpproces betrokken te raken en ook een sturende rol te hebben in het proces.

schetsontwerp kantine + personeelshuisjes voor Niketan →
16 January 2013
schets_personeels_vrijwilligers_huisjes

Plannen voor een nieuwe site plan van Afroza’s Place Campus worden gepresenteerd aan Niketan. De nieuwe indeling is schematisch en maakt het mogelijk flexibeler om te gaan met de ruimte in de toekomst. Samen met het site plan worden de schetsen van de kantine met keuken en de personeels- en vrijwilligershuisjes voorgesteld. Na de presentatie worden ze door gestuurd naar de DRRA in Bangladesh.

impressie Nieuwe Impact HUB Rotterdam →
20 December 2013
toekomstvisie Impact HUB Rotterdam

Impact Hub Rotterdam heeft ons gevraagd om hun ideeen, plannen voor het herontwikkelen van een oud wijkgebouw midden in Rotterdam aan de 1ste middellandstraat te verbeelden. Een plek in Rotterdam waar ondernemers een gemakkelijk contact met de omgeving kunnen hebben. Plaats is voor ontmoeting tussen ondernemers onder elkaar en de mensen en ondernemers van buiten de Impact Hub. Verbinding wordt gezocht op straat niveau met toegankelijk programering van de ruimtes. Relatie met de straat is belangrijk. Meer aan de binnentuin zijde zijn werkplaatsen te vinden. De verdiepingen erboven ateliers, co-workspaces, vergaderruimtes en misschien wel een daktuin. Contact en relatie is de rode draad, thema’s oa voedsel, technologie en persoonlijke ontwikkeling.

aan de slag voor het zorggebouw van ‘de Buytenhof’ →
17 July 2013

Midden in de Albrandswaard, vlakbij Rhoon, gaan zorgboerderij ‘de Buytenhof en tomaline samen het nieuwe zorggebouw bouwen voor de zorggasten van ‘de Buytenhof’. Vandaag werd het glas geheven op een goede samenwerking vlak naast de plek van het toekomstige gebouw. Het gebouw ‘de Hoeksteen’ zal rustige werkplaatsen bieden voor de zorggasten, kantoorruimte voor de organisatie van ‘de Buytenhof’, vergader- en workshopruimte en een lunchplek voor de zorggasten.

presentatie eigen klushuis en CPO bij Investeren in Spangen
6 December 2012
10-investeren_in_Spangen

Tijdens het Symposium ’10 jaar investeren in Spangen’ hebben wij bij een van de workshops vertelt over, ‘hoe is het om je kluswoning aan te kopen’. Daarnaast gingen we in op het collectieve aspect van ons eigen woonblok en de opvolging van buurt initiatieven na ons project.

zorgmedewerkers workshop ’80m² en nu?’ voor ‘de Buytenhof’
20 December 2013
workshop 80m2 de Buytenhof

In de eindfase van het voorontwerp van project zorgboerderij de Buytenhof wordt nog een workshop georganiseerd voor de zorgmedewerkers. Zij zijn de directe gebruikers van het ontwerp en krijgen in een vroeg stadium van het proces gelegenheid zicht actief met het ruimtelijke ontwerp bezig te houden. In een presentatie met een 1 op 50 maquette wordt het voorontwerp toegelicht. In twee werksessies worden de uitgevoerde activiteiten in ruimtelijke termen vertaald en becijferd in vierkante meters. Deze cijfers worden als toetsing getallen boven op het ontwerp geplaatst. Met deze werkwijze kan al zeer concreet het toekomstige ruimte gebruik worden opgesteld. Niet alleen in vierkante meters maar ook in planning van de werkweek. Juist de timing van deze workshop is een factor die voor de medewerkers het ontwerp een eigen gebouw laat worden.

excursie cpo project Vrijburcht met Ekosofia
10 February 2013
Vrijburcht_binnen_balkon

Ekosofia is een projectgroep waar wij af en toe gevraagd en ongevraagd advies geven. Wij zijn vandaag mee geweest op excursie naar het CPO project Vrijburcht. Een woon ontwikkelingsproject waar ook een theater, een kinderdagverblijf en een café in mee ontwikkeld zijn. Een interessant referentie project waar gezamenlijke belangen de individu niet laten ondersneeuwen.

de milieucoach cursus van het rotterdams milieucentrum
28 November 2012
milieu_coach

still: rotterdams milieucentrum
Mensen met ideeën. Mensen die midden in de samenleving staan en zich energie bewust door het leven willen bewegen. Mensen die andere mensen mee willen krijgen. Deze mensen nemen deel aan de milieucoach cursus van het rotterdams milieucentrum. Energie besparende maatregelen komen aanbod, collectief energie opwekken wordt besproken en wijk, buurt en buren initiatief ervaringen worden met elkaar gedeeld. Een reeks zeer informatieve bijeenkomsten staan dus op het programma waar wij aan deel gaan nemen.